You are currently viewing כך תשמרו על בטיחות בעבודה עם עגורן

כך תשמרו על בטיחות בעבודה עם עגורן

עבודה עם עגורנים היא ללא ספק אתגר. הסכנות הבטיחותיות הקיימות בעבודה עם עגורנים הן רבות ועל מנת להפחית ולמנוע אותן עד כמה שניתן, יש צורך בניהול ותכנון נכון מראש. במאמר זה נסקור את הגורמים שיש להתחשב בהם על מנת לוודא בטיחות מירבית בשטח.

מקצועיות העגורנאי ומנהל העבודה 

זמן העבודה בשטח הוא קריטי מבחינת בטיחות וישנה חשיבות רבה בהקפדה על נהלי עבודה והסמכויות של בעלי המקצוע. כך למשל, העגורנאי חייב להיות מוסמך, בעל רשיון בתוקף, עליו לדעת ולהכיר את המשקלים המונפים. במקרה של חשש לתקלה בעגורן או בכבליו, עליו לדאוג להפסקת העבודה באופן מיידי. על מנהל העבודה להיות עירני ואחראי לבטיחות העובדים בשטח, בין השאר לוודא שהעגורן מופעל אך ורק ע"י עגורן מוסמך ולוודא שמירה על כללי העבודה מצד העגורנאי, העניבן והאתת.

תנאי השטח

נתחיל בכך שההמלצה שלנו היא בכל עבודה בשטח, לקבל ייעוץ של יועץ קרקע בכל הנוגע לשקיעת הקרקע, על מנת למנוע התהפכויות. במקרים מסוימים חשוב לוודא שהקרקע מפולסת ובאחרים יש צורך לדאוג שהקרקע תכוסה בפסולת מחצבה כדי שהעגורן לא ישקע.

תכנון מיקום העגורן  

לתכנון מיקום הקמת העגורן ישנה השפעה מכרעת על אופי העבודה. התאמות מדויקות צריכות להיעשות בכדי שהעגורן יוכל לתת מענה לצרכי אתר הבניה כולל: גובה, משך הבנייה וכמובן מצב השטח. 

מתקני חשמל

על פי תקנות הבטיחות בעבודה (1966), ישנו איסור להפעיל עגורן שחלק ממנו חשוף לסכנת חשמל. כמו-כן חשוב לשמור על מרחק של 2 מטרים מקווי חשמל עיליים במתח של 22000 וולט ו-3 מטרים מקווי חשמל במתח גבוה יותר.

בטיחות לאחר סיום העבודות

בשטח ישנה חובה הקפדה גם על שמירת הוראות התחזוקה בסיום העבודות כדי לעמוד בכללי הבטיחות. ביניהם: הורדת כל משא מן העגורן והחזרת הוו למקום, השארת העגורן במקום בטוח ורחוק מאדם, בדיקה של העגורנאי כי כל המערכות תקינות לשימוש הבא.

לסיכום, פעולות העגורן עשויות להיות מסובכות ולהתבצע בתנאים קשים. על מנת להפחית למינימום את הסכנות הבטיחותיות בעבודה עם עגורנים, חשוב לתכנן נכון את העבודה בקרב כל האנשים המעורבים בפרויקט.